Gesprekken

Kennismaking

Het eerste gesprek is voor kennismaking en globale verkenning van wat er zoal speelt. Je geeft aan wat je van mij verwacht. Ik geef je informatie over hetgeen mijn praktijk voor jou kan betekenen. Na het besluit om verder te gaan worden afspraken gemaakt voor vervolggesprekken.

Vervolggesprekken

Accenten: Jouw counselor Luistert … Stimuleert … Structureert …

 • Luistert ...

Jouw counselor luistert actief naar wat je vertrouwelijk voorlegt. Luisterend en vragend werken wij naar een oplossing.

 • Stimuleert ...
  • bij de beeldvorming van de situatie in kwestie; (Dit kun je vergelijken met het gebruik van een bril om het zicht te verbeteren)

  • bij het nemen van besluiten en innemen van standpunten;

  • ook bij het uitvoeren van de plannen en realiseren van jouw voornemens om de gewenste situatie te bereiken.

 • Structureert ...

  Jouw counselor zorgt - gebruikmakend van beproefde methoden – voor helpende structuur in de gesprekken.
  Dat leidt tot bruikbare uitkomsten, eenduidige conclusies en een adequate aanpak.
  Doel en inhoud van deze gesprekken:

  • bespreken en verduidelijken van de ongewenste, te veranderen situatie;

  • bespreken van jouw gedachten, gevoelens en reacties welke voortkomen uit die situatie;

  • formuleren van een stappenplan voor de transitie van ongewenst naar gewenst;

  • maken van afspraken met betrekking tot de uitvoering van dat stappenplan;

  • evalueren van de resultaten en eventueel aanpassen van de oorspronkelijke voornemens.

Pieter Zwart Personal Counselor

Voor gesprekken waar je wat aan hebt