Gesprekken

Kennismaking

Het eerste gesprek is voor kennismaking en globale verkenning van wat speelt. U geeft aan wat u van mij verwacht. Ik geef u informatie over wat mijn praktijk voor u kan betekenen. Na het besluit om verder te gaan worden afspraken gemaakt voor vervolggesprekken.

Vervolggesprekken

Accenten: Uw counselor Luistert … Stimuleert … Structureert …

 • Luistert ...

Uw counselor luistert actief naar wat u vertrouwelijk voorlegt. Luisterend en vragend werken wij naar een oplossing.

 • Stimuleert ...
  • bij de beeldvorming van de situatie in kwestie; (Dit kunt u vergelijken met het gebruik van een bril om het zicht te verbeteren)

  • bij het nemen van besluiten en innemen van standpunten;

  • ook bij het uitvoeren van de plannen en realiseren van uw voornemens om de gewenste situatie te bereiken.

 • Structureert ...

  Uw counselor zorgt - gebruikmakend van beproefde methoden – voor helpende structuur in de gesprekken.
  Dat leidt tot bruikbare uitkomsten, eenduidige conclusies en een adequate aanpak.
  Doel en inhoud van deze gesprekken:

  • bespreken en verduidelijken van de ongewenste, te veranderen situatie;

  • bespreken van uw gedachten, gevoelens en reacties welke voortkomen uit die situatie;

  • formuleren van een stappenplan voor de transitie van ongewenst naar gewenst;

  • maken van afspraken met betrekking tot de uitvoering van dat stappenplan;

  • evalueren van de resultaten en eventueel aanpassen van de oorspronkelijke voornemens.

Pieter Zwart Personal Counselor

Voor gesprekken waar je wat aan hebt