Pieter Zwart

Beknopt over mij

Pieter Zwart is gehuwd, vader, grootvader en gekwalificeerd counselor. Om mijn beroep uit te oefenen, heb ik een sociaal-agogische bacheloropleiding gevolgd en afgerond met Management als differentiatie.

photo

In vroeger jaren ben ik werkzaam geweest in de accountancy en heb daar gezien en gevoeld wat overmatig grote spanningen doen met directies en zeker ook met collega’s. Een verhelderend gesprek en een goed advies op financieel/economisch terrein, toonden meer dan eens te leiden tot terugdringen van stress en beter omgaan met stressvolle situaties.

Tijdens mijn werkzaamheden voor een Bureau Slachtofferhulp heb ik ervaren wat een calamiteit doet met mensen. Op diverse niveaus hoorde en beleefde ik wat zij als slachtoffer, vaak onverwacht, mee moesten maken. Hen mocht ik via helpende gesprekken bijstaan in de verwerking van de heftige gebeurtenissen. De impact van een calamiteit is dikwijls heel groot en kan zonder professionele hulp voor lange tijd (zelfs jaren) door blijven werken. Burn-out is weliswaar van een andere orde, maar kan eenzelfde soort effect hebben.

Als oprichter en directeur van een stichting voor telefonische hulpverlening heb ik medewerkers opgeleid voor hun werk en begeleid bij de verwerking van de soms heftige problemen waarmee zij geconfronteerd werden. Deze hulpverleningsgesprekken heb ik ook zelf gevoerd en daarbij mijn expertise toegepast.

Kernwaarden van mijn praktijk

Kernwaarden van mijn praktijk: deskundigheid, discretie en wederzijds vertrouwen.
Regels en afspraken betreffende jouw en mijn privacy zijn vastgelegd in een privacy-protocol. Aan het begin van het traject wordt dit protocol met je besproken en geaccordeerd.

 

Pieter Zwart Personal Counselor

Voor gesprekken waar je wat aan hebt