Lunchseminar: ‘Stress: Daar kan ik wat aan doen’

Waarom dit lunchseminar

Over dit onderwerp is veel nagedacht en gesproken. Wat voegt dit seminar nog toe! Kort geantwoord: Hier wordt direct ingegaan op de kernvraag: ‘Welke kwaliteiten en middelen helpen mij om effectief met grote spanningen om te gaan.’

Voor wie

Dit seminar richt zich op mensen die vanwege hun functie verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van hun organisatie en direct en indirect ook voor iedereen die voor hen werkt. Dat zijn bijvoorbeeld managers, ondernemers en bestuurders.

Doel van dit seminar

Voor deze mensen is het zaak om onder alle omstandigheden ‘in control’ te blijven. Het gaat er dan om die kwaliteiten te versterken en die mogelijkheden te benutten welke effectief zijn bij het beheersen van schadelijke stressoren. Hiervoor geeft dit seminar je de nodige ‘eyeopeners’.

Hoe, Wat en Waar

Pratend en luisterend verkennen wij:

  • Persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen die in tijden van crises en zorgelijke situaties een voorname rol spelen om ‘in control’ te blijven.

  • Mogelijke valkuilen met de bedoeling ze tijdig te neutraliseren.

  • De ‘kunst’ van het doelgericht delegeren.

  • De noodzaak van een onder alle omstandigheden goed werkend netwerk, in zowel zakelijke als privé situaties.

Dit lunchseminar kan ‘inhouse’ worden geboden.

Professionele aanpak

Voor een specifiek op jouw situatie gerichte aanpak schakel je de praktijk van Pieter Zwart in. Hij is gekwalificeerd personal counselor en gespecialiseerd in deze materie. Aan het slot van dit seminar kun je een afspraak maken voor een verkennend vervolggesprek.

Meer informatie

Voor meer informatie bel je 06-30715131 of via de mail: info@personalcounselor.nl

Pieter Zwart Personal Counselor

Voor gesprekken waar je wat aan hebt